LITURGHIA ÎN CINSTEA SF. IOAN PAUL al II-lea

ANTIFONA LA IEȘIRE
Domnul a făcut cu el un legământ de pace, * și l-a pus să păstor, * ca să posede demnitatea preoției pentru totdeauna.

RUGĂCIUNEA ZILEI
O, Dumnezeule, bogat în milostivire, care l-ai chemat pe sfântul Ioan Paul al II-lea, papă, să conducă întreaga ta Biserică dăruiește-ne nouă ca, întăriți de învățătura lui, să ne deschidem cu încredere inimile către harul mântuitor al lui Cristos, unicul răscumpărător al omului. el, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. amin.

LECTURA I
A văzut tot pământul biruința Dumnezeului nostru.
Citire din cartea profetului Isaia 52,7-10

Cât de plăcut este să vezi peste munți pașii celui care vestește pacea, ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, să vezi pe crainicul care dă de știre Sionului: „Dumnezeul tău este împărat!” 8 Ascultați glasul străjerilor, căci răsună chemarea lor; e un strigăt de bucurie; ei îl văd cu ochii lor pe Domnul care se întoarce în Sion. 9 Izbucniți în strigăte de bucurie, voi, ruine ale Ierusalimului, căci Domnul mângâie pe poporul său și răscumpără Ierusalimul. 10 Domnul și-a arătat puterea brațului său în ochii tuturor popoarelor; de la un capăt la altul al pământului, toți vor vedea mântuirea adusă de Dumnezeul nostru.
Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL Ps 95,1-2a.2b-3.7-8a.10 (R.: 3)

R.: Vestiți tuturor popoarelor lucrările minunate ale Domnului.

1 Cântați Domnului un cântec nou!
Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!
2a Cântați Domnului, binecuvântați numele lui! R.

2b Vestiți din zi în zi mântuirea lui.
3 Vestiți neamurilor slava lui,
vestiți tuturor popoarelor minunile sale. R.

7 Dați Domnului, voi familiile popoarelor,
dați Domnului slavă și cinste!
8a Dați Domnului slavă, preamăriți numele său! R.

10 Spuneți printre neamuri: „Domnul stăpânește!”
El a așezat pământul pe temelii solide
ca să nu se clatine.
El va judeca popoarele cu dreptate. R.LECTURA A II-A
Lucrează pentru răspândirea evangheliei, îndeplinește-ți până la capăt misiunea.
Citire din Scrisoarea a doua a sfântului apostol Paul către Timotei 4,1-5

Preaiubitule, te implor înaintea lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus, care va veni să judece pe cei vii și pe cei morți, în numele venirii lui și a împărăției lui, 2 vestește cuvântul, insistă în orice împrejurare, potrivită și nepotrivită, atrage atenția, dojenește, îndeamnă, dar cu multă răbdare și grijă de a instrui. 3 Va veni un timp când oamenii nu vor mai suferi învățătura sănătoasă, ci își vor căuta o mulțime de învățători după placul lor, care să le gâdile auzul cu tot felul de noutăți. 4 Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre mituri. 5 Tu însă fii treaz în toate, suportă suferința, lucrează pentru răspândirea evangheliei, împlinește-ți misiunea până la capăt.
Cuvântul DomnuluiEVANGHELIA
ALELUIA In 10,14
(Aleluia) Eu sunt păstorul cel bun, spune Domnul.
Eu cunosc oile mele iar ele mă cunosc pe mine. (Aleluia)

Paște mieii mei, paște oile mele!
Citire din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Ioan 21,15-17

Isus înviat din morți a stat la masă cu ucenicii săi pe țărmul mării. 15 După ce au mâncat, Isus i-a zis lui Simon Petru: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubești tu mai mult decât aceștia?” El i-a răspuns: „Da, Doamne, tu știi că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paște mielușeii mei!” 16 I-a spus Isus a doua oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubești?” Petru i-a răspuns: „Da, Doamne, tu știi că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paște mieii mei!” 17 și i-a spus a treia oară: „Simon, fiul lui Ioan, mă iubești?” Petru s-a întristat pentru că l-a întrebat a treia oară mă iubești și i-a zis: „Doamne, tu toate le știi; tu știi că te iubesc”. Isus i-a zis: „Paște oile mele!”
Cuvântul Domnului

Rugăciunea credincioșilor

Fraților preaiubiți, Cristos, bunul Păstor, care și-a dat viața pentru oile sale, și-a arătat dragostea față de poporul său și prin viața și munca sfântului Ioan Paul al II-lea
Să-l rugăm pe Domnul Isus să ne dea păstori sufletești înzestrați cu virtuțile sale.

Isuse, bunule Păstor,
- ajută-ne să ne lăsăm călăuziți pe drumul mântuirii și al păcii de păs torii noștri sufletești.
R. Te rugăm, ascultă-ne!
- dăruiește predicării slujitorilor tăi roade bogate în inimile noastre. R.
- ajută-i pe preoții tăi ca, prin strădania lor, să contribuie la dezvoltarea spirituală a societății. R.
- fă ca împărțitorii tainelor tale să fie la înălțimea chemării lor. R.
- dăruiește-le păstorilor noștri înțelepciune și bunătate, ca să fie, pentru cei răniți de păcat, adevărați medici sufletești. R.
- luminează-l și întărește-l pe urmașul sfântului Petru, prin mijlocirea sfântului papă Ioan Paul al II-lea. R.

RUGĂCIUNEA ASUPRA DARURILOR
Primește, Doamne, te rugăm, această jertfă a poporului tău, pe care ți-o aducem în sărbătoarea sfântului Ioan Paul al II-lea, papă, spre slava numelui tău. ea să ne dobândească și nouă mântuirea veșnică. Prin Cristos, Domnul nostru.

Prefață: Prezența sfinților păstori în Biserică

V. Domnul să fie cu voi!
R. Și cu duhul tău.

V. Sus inimile!
R. Le avem la Domnul.

V. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru!
R. Vrednic și drept este.

V. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Cristos.
Căci tu ai voit ca amintirea sfântului Ioan Paul al II-lea, papă, să fie cinstită cu bucurie de credincioșii tăi, pentru ca, prin exemplul vieții lui sfinte, să le întărești voința, prin învățăturile lui, să le luminezi inimile, iar prin mijlocirea lui puternică, să le dăruiești ajutorul tău.
De aceea, unindu-ne și noi cu mulțimea îngerilor și a sfinților, îți înălțăm, Doamne, imnul de laudă, zicând fără încetare:

ANTIFONA LA ÎMPĂRTĂȘANIE
Doamne, tu toate le știi, tu știi că te iubesc

RUGĂCIUNEA DUPĂ ÎMPĂRTĂȘANIE
Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm ca tainele sfinte pe care le-am primit să aprindă în noi focul iubirii ce l-a înflăcărat pe sfântul Ioan Paul al II-lea, papă, și l-a făcut să lucreze neobosit pentru Biserica ta. Prin Cristos, Domnul nostru.